Sản phẩm

Hiển thị 1 6 / 6 kết quả

Sắp xếp:

Paradigma Vario Star S-Code 260

4.000.000đ

Vợt tennis trợ năng hoàn hảo

Cắt bóng tốt hơn
Dạng cong của vợt tạo góc thuận lợi
trong khi cắt bóng, cảm giác được ngay tức thì

Giao bóng mạnh mẽ
Bóng được đánh đi với lực tối đa
mà ít gây áp lực lên cổ tay

✅ Tiếp cận chuẩn xác
Sweetspot rộng, tiếp cận, kiểm soát bóng tốt
ít khom người, từ đó có những cú đánh uy lực hơn

✅ Volley hiệu quả
Đầu vợt vươn chính xác đến vị trí bóng,
mà không uốn cong, ít áp lực lên cổ tay

✅ Độ bám ưu việt
Độ bám tốt, là điểm tựa thực hiện những
đòn đánh xoáy hiểm hóc hơn.

Paradigma Vario Star S-Code 280

4.150.000đ

Vợt tennis trợ năng hoàn hảo

Cắt bóng tốt hơn
Dạng cong của vợt tạo góc thuận lợi
trong khi cắt bóng, cảm giác được ngay tức thì

Giao bóng mạnh mẽ
Bóng được đánh đi với lực tối đa
mà ít gây áp lực lên cổ tay

✅ Tiếp cận chuẩn xác
Sweetspot rộng, tiếp cận, kiểm soát bóng tốt
ít khom người, từ đó có những cú đánh uy lực hơn

✅ Volley hiệu quả
Đầu vợt vươn chính xác đến vị trí bóng,
mà không uốn cong, ít áp lực lên cổ tay

✅ Độ bám ưu việt
Độ bám tốt, là điểm tựa thực hiện những
đòn đánh xoáy hiểm hóc hơn.

Paradigma Vario Star S-code 300

4.500.000đ

Vợt tennis trợ năng hoàn hảo
Cắt bóng tốt hơn
Dạng cong của vợt tạo góc thuận lợi
trong khi cắt bóng, cảm giác được ngay tức thì

Giao bóng mạnh mẽ
Bóng được đánh đi với lực tối đa
mà ít gây áp lực lên cổ tay

✅ Tiếp cận chuẩn xác
Sweetspot rộng, tiếp cận, kiểm soát bóng tốt
ít khom người, từ đó có những cú đánh uy lực hơn

✅ Volley hiệu quả
Đầu vợt vươn chính xác đến vị trí bóng,
mà không uốn cong, ít áp lực lên cổ tay

✅ Độ bám ưu việt
Độ bám tốt, là điểm tựa thực hiện những
đòn đánh xoáy hiểm hóc hơn.

Paradigma Ergo Kinetix S-Code 260

3.850.000đ

Vợt tennis trợ năng hoàn hảo
Cắt bóng tốt hơn
Dạng cong của vợt tạo góc thuận lợi
trong khi cắt bóng, cảm giác được ngay tức thì

Giao bóng mạnh mẽ
Bóng được đánh đi với lực tối đa
mà ít gây áp lực lên cổ tay

✅ Tiếp cận chuẩn xác
Sweetspot rộng, tiếp cận, kiểm soát bóng tốt
ít khom người, từ đó có những cú đánh uy lực hơn

✅ Volley hiệu quả
Đầu vợt vươn chính xác đến vị trí bóng,
mà không uốn cong, ít áp lực lên cổ tay

✅ Độ bám ưu việt
Độ bám tốt, là điểm tựa thực hiện những
đòn đánh xoáy hiểm hóc hơn.

Paradigma Ergo Kinetix S-Code 280

3.950.000đ

Vợt tennis trợ năng hoàn hảo
Cắt bóng tốt hơn
Dạng cong của vợt tạo góc thuận lợi
trong khi cắt bóng, cảm giác được ngay tức thì

Giao bóng mạnh mẽ
Bóng được đánh đi với lực tối đa
mà ít gây áp lực lên cổ tay

✅ Tiếp cận chuẩn xác
Sweetspot rộng, tiếp cận, kiểm soát bóng tốt
ít khom người, từ đó có những cú đánh uy lực hơn

✅ Volley hiệu quả
Đầu vợt vươn chính xác đến vị trí bóng,
mà không uốn cong, ít áp lực lên cổ tay

✅ Độ bám ưu việt
Độ bám tốt, là điểm tựa thực hiện những
đòn đánh xoáy hiểm hóc hơn.

Paradigma Ergo Kinetix S-Code 300

4.200.000đ

Vợt tennis trợ năng hoàn hảo
Cắt bóng tốt hơn
Dạng cong của vợt tạo góc thuận lợi
trong khi cắt bóng, cảm giác được ngay tức thì

Giao bóng mạnh mẽ
Bóng được đánh đi với lực tối đa
mà ít gây áp lực lên cổ tay

✅ Tiếp cận chuẩn xác
Sweetspot rộng, tiếp cận, kiểm soát bóng tốt
ít khom người, từ đó có những cú đánh uy lực hơn

✅ Volley hiệu quả
Đầu vợt vươn chính xác đến vị trí bóng,
mà không uốn cong, ít áp lực lên cổ tay

✅ Độ bám ưu việt
Độ bám tốt, là điểm tựa thực hiện những
đòn đánh xoáy hiểm hóc hơn.